MakerBot

תמיכה שנתית

תוכנית חוזה שירות ותמיכה טכנית של סיסטמטיקס

תכנית חוזה השירות והתמיכה השנתית של סיסטמטיקס ללקוחות MakerBot הינה רחבה ומקיפה ומטרתה להעניק ללקוחות מעטפת של כל השירותים הנדרשים לתפעול המדפסת ושקט נפשי במקרה של תקלה.

כל הרוכש מדפסת מחברת סיסטמטיקס מקבל, ברכישה, תקופת אחריות וחוזה שרות. בתום תקופת האחריות תינתן ללקוח האופציה לרכישת הסכם שירות שנתי.

חוזה השירות כולל:

תמיכה טכנית בשעות הפעילות - פתחו קריאת שרות לחצו כאן
טיפול בתקלות טכניות במדפסות במשרדי סיסטמטיקס לרבות החלפת חלקים / מדפסת במידת הצורך (ניוד המדפסת אל וממשרדי סיסטמטיקס הינו באחריות הלקוח).
קיימת אופציה לזימון טכנאי מומחה לאתר הלקוח בתוספת תשלום.

לתמיכה טכנית/קריאות שירות:

יש לשלוח לפתוח קריאת שירות בלבד, לפתיחת קריאת שירות בגין תקלה טכנית או פתיחת קריאות שירות בגין תמיכה טכנית/תפעולית.

לחצו לפתיחת קריאות שירות :  http://www.systematics.co.il/support